• Bố thắng đĩa CRG dành cho heo dầu 2 piston Xipo/Yaz

  Bố thắng heo dầu 2 Piston RGV/YAZ CRG (mã: RC-1060)

  65,000 
  Bố thắng đĩa CRG dành cho heo dầu 2 piston Xipo/Yaz: Khắc phục tình trạng khi rà thắng xe bị sượng, kêu; An toàn hơn khi thắng; Tối ưu trải nghiệm vận hành giúp đĩa thắng tránh mài mòn nhiều trong quá trình sử dụng; Sản phẩm thay thế bố thắng đĩa zin, thắng đặt dễ dàng không cần độ chế.
 • Bố thắng đĩa CRG dành cho heo dầu 2 piston Xipo/Yaz

  Bố thắng heo dầu 2 Piston RGV/YAZ CRG (mã: RC-1060)

  65,000 
  Bố thắng đĩa CRG dành cho heo dầu 2 piston Xipo/Yaz: Khắc phục tình trạng khi rà thắng xe bị sượng, kêu; An toàn hơn khi thắng; Tối ưu trải nghiệm vận hành giúp đĩa thắng tránh mài mòn nhiều trong quá trình sử dụng; Sản phẩm thay thế bố thắng đĩa zin, thắng đặt dễ dàng không cần độ chế.
x